วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

IBM Student Mainframe Contest - Overview - Thailand

IBM Student Mainframe Contest - Overview - Thailand
(http://www.ibm.com/th/mainframechallenge)

ปลายปีการศึกษานี้ ไอบีเอ็มจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นที่หนึ่งใน Master the Mainframe Contest สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย

ที่สำคัญผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านเมนเฟรม เพราะการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนิสิตนักศึกษาที่ไ ม่มีประสบการณ์ด้า นเมนเฟรมหรือมีเพียงเล็กน้อย ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์จากโจทย์ที่เริ่มจากง่า ยไปถึงยากในการแข่งขัน ดังนั้นนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมครั้งนี้จึงต้องมีความมุ่งม ั่นและมุมานะที่ จะเอาชนะการแข่งขันให้ได้

ของรางวัล ประกอบด้วย:

 • เสื้อทีเชิร์ต IBM Master the Mainframe สุดเท่ห์
 • เครื่องเล่น MP3 iPod nano
 • เครื่องเล่น MP3 iPod classic
 • เครื่องเล่นเกมส์คอนโซล Wii Nintendo
 • ทัวร์เยี่ยมชม IBMที่ Australia
 • IT class package สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
 • Master the Mainframe Contest Certificate จาก IBM
 • โอกาสในการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงาน หรือฝึกงานที่ IBM Solution Delivery (Thailand)
ระยะเวลาการแข่งขัน
 • นิสิตนักศึกษา ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ 15 กันยายน 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน 2550
 • เริ่มแข่งขันตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน - 31 มกราคม 2550


ทำไมต้องแข่งขันเกี่ยวกับเมนเฟรม?
 • ทุกวันนี้การใช้งานเมนเฟรมยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังค งต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเมนเฟรมรุ่นใหม่ๆ การแข่งขันครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อค้นหานิสิตนักศึกษาที่มีทักษะพื้นฐ านทางคอมพิวเตอร์ มาร่วมกันแข่งขันเพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสมในการทำ งานตำแหน่งดีๆ ค่าจ้างสูงในองค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำ
 • คุณรู้หรือไม่ว่า ธนาคารระดับโลกชั้นนำ 25 อันดับแรกทั้ง 25 แห่ง เลือกใช้เมนเฟรม IBM System z ในการประมวลผล และอีกกว่า 71 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทชั้นนำในอันดับ Furtune 500 ก็เลือกใช้ IBM System z เช่นกัน ลอง อ่านลิงก์หน้านี้ แล้วคุณจะรู้เหตุผลเพิ่มเติมว่าทำไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเมนเฟรม
 • ที่สำคัญ การแข่งขันครั้งนี้ไม่เครียด แต่สนุกยิ่งกวครั้งนี้ไม่เครียด แต่สนุกยิ่งกว่าที่คิด ลอง
  คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพความสนุกของผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ล่าสุดผ่าน YouTube ดู


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีครูอาจา ย์ของสถาบันก ารศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ลงทะเบียนในโครงการ IBM Academic Initiative ก่อน นิสิตนักศึกษาสามารถแจ้งให้ครูอาจารย์สมัครที่ลิงค์ “อาจารย์ นักวิชาการ” ด้านล่างได้ โดยการสมัครใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อสมัครแล้ว ครูอาจารย์ของนิสิตนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิต ภัณฑ์ของไอบีเอ็มและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายIBM Student Mainframe Contest - Overview - Thailand(http://www.ibm.com/th/mainframechallenge)0 Comments: