วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ข่าว Wi-Fi 802.11n

Wi-Fi 802.11n Draft 2.0 เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายต่างๆเพื่อให้เกิดมาตรฐานกลางร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรายต่างๆ พันธมิตร Wi-Fi Alliance ได้เริ่มทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ 802.11n Draft 2.0 นั่นก็จะทำให้เครื่องหมายรับรอง "WiFi Certified" จะออกสู่ตลาดก่อนช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ นอกจากนี้การับรองตามมาตรฐานดังกล่าวจะต้องรองรับความปลอดภัย WPA2, WMM QoS สำหรับวิดีโอสตรีมมื่ง และทำงานเข้ากันได้กับมาตรฐาน 802.11a/b/g เดิม ส่วนข้อกำหนดขั้นสุดท้ายของ IEEE นั้นคาดว่าจะไม่ออกมาจนกว่าถึงกันยายนปี 2008


ข่าวจาก : ARiPวันที่ : 26 มิถุนายน 2550 เวลา 09:19 น http://www.bcoms.net/news/detail.asp?id=6773

0 Comments: