วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

BCS232 Week 6

ลูกศิษย์ที่รัก

ผมแปะสไลด์ไว้ให้ดูครับ

วิชา
BCS232
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information Systems


Week 6

Procurement, Receiving, and Payment Systems

0 Comments: