วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

BCS232 Week 14


ลูกศิษย์ที่รัก

ผมแปะสไลด์ไว้ให้ดูครับ

วิชา
BCS232
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information Systems


Week 14

Business Intelligence and Knowledge Management Systems0 Comments: