วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศคะแนนก่อนสอบปลายภาค BCS232 Sec 01 1/2552 พร้อมวิธีคาดหวังเกรด | Release of your marks before final exam of IBC271 (with grading indicators)

ประกาศคะแนนก่อนสอบปลายภาค BCS232 Sec 01 1/2552 พร้อมวิธีคาดหวังเกรด

Release of your marks before final exam of IBC271 (with grading indicators)

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

โชคเอในการสอบครับ

Good luck with the exam!

อ. ช้าง | Ajarn Charng

0 Comments: