วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

SPU JOB FAIR 50 ครั้งที่ 1 (วันนัดพบแรงงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ม.ศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน SPU JOB FAIR 50 ครั้งที่ 1 (วันนัดพบแรงงาน)


ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน อาคาร 10 ชั้น 6-603

โทร...02-579-1111 ต่อ 22440 Comments: