วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

Google Trendชอบเปรียบเทียบ?อยากรู้ว่าอะไรดังกว่าอะไร?Google Trend (http://www.google.com/trends) ตอบคุณได้... ด้วยการแสดงปริมาณครั้งที่มีผู้ใช้ Google ทำการค้นหา (Search) คำที่คุณต้องการเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟ....เช่น....


จะเห็นได้ว่า Google ยังแสดงข้อมูลข่าวที่สอดคล้องกับช่วงต่างๆที่กราฟมีการเคลื่อนไหวไม่ปกติ เช่นสูงขึ้น หรือต่ำลง


ลองใช้ดูนะครับ0 Comments: