วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

Slide ที่ผมจะสอนอาทิตย์นี้ (30-31 มค 2551)...

ดูให้หมดนะครับ มีทั้ง BCS433 และ BCS331

BCS 433

  • สื่อกลางการสื่อสาร Transmission Media
  • พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล Data CommunicationsBCS 331

  • การจัดการทรัพยากรข้อมูล Data Resource Management


  • วีดีโอ 1 - Warehouse >>
  • วีดีโอ 2 - Relational >>
  • วีดีโอ 3 - QueryReport >>
  • วีดีโอ 4 - Extracting >>

0 Comments: