วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

BCS433 ผลสอบ MidTerm 2/2550


ลูกศิษย์ที่รัก

ในที่สุดก็ถึงวันประกาศคะแนน BCS433... ลองดูกันนะครับผมส่งคะแนนให้ทางอีเมลล์แล้ว

ผมยินดีกับทุกๆคนที่ทำคะแนนสอบ Midterm ได้ดีมาก ได้เต็ม 4 คน คือ มงคล มฆินทร์ ชุติมา และ สุครีพ

คนที่ได้น้อยก็อย่าคิดมาก สู้ๆ!

มีคนได้ไม่ถึง 25 อยู่แค่ 12 คน ซึ่งอย่าท้อถอย ให้ทุกๆคนที่ไม่ผ่านมาหาผมด่วนนะครับ
โดยคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่ 34.01086957 เต็ม 50ครับ

คะแนนแยกนับ
 • 50 4 คน *** มงคล มฆินทร์ ชุติมา และ สุครีพ ***
 • 49 3 คน
 • 48 3 คน
 • 47 0 คน
 • 46 4 คน
 • 45 4 คน
 • 44 1 คน
 • 43 2 คน
 • 42 6 คน
 • 41 1 คน
 • 40 5 คน
 • 39 0 คน
 • 38 3 คน
 • 37 5 คน
 • 36 1 คน
 • 35 4 คน
 • 34 3 คน
 • 33 3 คน
 • 32 3 คน
 • 31 2 คน
 • 30 2 คน
 • 29 3 คน
 • 28 4 คน
 • 27 2 คน
 • 26 0 คน
 • 25 12 คน
 • 24 0 คน
 • 23 1 คน
 • 22 0 คน
 • 21 0 คน
 • 20 3 คน
 • 19 1 คน
 • 18 0 คน
 • 17 2 คน
 • 16 1 คน
 • 15 0 คน
 • 14 1 คน
 • 13 2 คน
 • 12 1 คน
 • 11 0 คน
 • 10 0 คน
 • 9 0 คน
 • 8 0 คน
 • 7 0 คน
 • 6 0 คน
 • 5 0 คน
 • 4 0 คน
 • 3 0 คน
 • 2 0 คน
 • 1 0 คน
 • 0 0 คน
 • รวม 92 คน

1 Comment:

Piyathat said...

แสดงให้เห็นว่าทุกคนตั้งใจเรียนกันดีมากครับ คะแนนถึงดีแบบนี้ ยินดีด้วย