วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

2008 Edutainment International Conference

International conference and workshop on e-Learning strategies:
Edutainment & Exhibition on e-Learning product
and service providers”

March 7th–11th, 2008*
Bangkok and Pattaya, Thailand


* Conference date 7th and 9th March 2008 in Bangkok

* Workshop date 10th – 11th March 2008 in Pattaya


organized by e-Learning Center, Suan Dusit Rajabhat University, Thailand


The theme of the event serves a multi-disciplinary forum for the discussion and exchange of information on both research, development, and applications related to e-Learning in both theoretical and technological perspectives, edutainment, hardware, software development, digital content, instructional design, LMS, LCMS, Mobile Learning, system integration Standard, Communication and collaboration etc.

***All topics about e-Learning are welcome***

Highlight:
- International Conference on e-Learning strategies: Edutainment

-Exhibition and Showcase on e-Learning product and service providers both freeware and commercial
- e- Learning Network Building Workshop on collaborative and teamwork building in beautiful Koh Larn, Pattaya which has so far been a traveler paradise. It is truly a sought-after island for enthusiasts of coral snorkeling, sheer white sandy beaches and cerulean blue sea - an image of Andaman Sea.


IF YOU ARE INTERESTED IN SUBMITTING YOUR PAPERS,

DO NOT MISS THE DEADLINES!


Call for papers and participations:

* Abstract submission deadline: 13th January 2008

* Full-paper submission deadline: 3rd February 2008


Circular mail

Registration:

Deadline: 29th Feb 2008.

Registration can be made online or download the form to complete offline at http://www.elearning.dusit.ac.th/conference2008/


Fees:

Type

Early-bird
Registration fee


registration fee

Activity A


Activity BUSD 120
(until 31st January 2008)


USD 400
(until 31st January 2008)


USD150
(since 1st February 2008)


USD 500
(since 1st February 2008)


Activity A (3 days Conference in Bangkok, Thailand):

Fee includes Conference registration fee, 3 lunches, 5 coffee breaks, a welcome cruise dinner, Bangkok sightseeing tour and a conference proceedings.


Activity B (2 days Workshop at Pattaya: Kho Larn Island, Thailand):

Fee includes 1 Night 5 star hotel with Breakfast, lunch and dinner, all transportations, all sessions of workshop.

Note: The organizer reserves the right to cancel Activity B if the number of registered participants for Activity B is less than 25. In such case, full refund will be provided.

Program Activities:

* Keynote Speakers
* Invited Panels/Speakers
* Papers
* Panels
* Demonstrations/Posters
* Corporate Showcases & Demonstrations
* Workshops on e-Learning network building (at Kho Larn, Pattaya)

* Executive meeting on sharing e-Learning Products and services

Recommended Accommodation for the Conference:

Suan Dusit Place Hotel (right at the conference venue): http://www.dusitplace.com

** We offer reservation service at this hotel upon your registration **

Register now at http://www.elearning.dusit.ac.th/conference2008
Further information:
Please visit the conference site at http://www.elearning.dusit.ac.th/conference2008

Organized by:

e-Learning Center, Suan Dusit Rajabhat University,
295 Ratchasima Rd.

Dusit, Bangkok, Thailand, 10300

Tel: +(66 2) 244-5315

Mobile: +(66 8) 9814-1020

Fax: +(66 2) 244-5315

E-mail: elearning@dusit.ac.th

2 Comments:

Piyathat said...

e-Learning น่าสนใจดีนะครับ
ว่าแต่ e-Learning มหาลับเราใช้ยังไงและใช้ได้กี่วิชาบ้างผมยังไม่รู้เลยเพราะจะลงทะเบียนก็ทำไม่ได้ = ="

Vorasuang said...

ม. เรามีระบบ e-Learning ที่สมบูรณ์ไม่แพ้ที่ไหนๆนะครับ เพียงแต่การนำมาใช้ยังจำกัดครับ